Målet med kiropraktisk behandling är att skapa harmoni och en väl fungerande dynamisk kropp

Kiropraktik

Kiropraktik som är mitt huvudområde kommer från grekiskans ”chiro praktos” som betyder ”att göra för hand”. Kiropraktik är idag den mest utbredda alternativa behandlingsmetoden i västvärlden. Man kan beskriva en kiropraktor som en specialist på nerver, muskler och skelett och samspelet däremellan.

De flesta söker sig till en kiropraktor på grund av smärta, men mitt primära mål är inte att ta bort smärtan utan snarare den funktionella obalans som orsakar smärtan. När man återställer den funktionella obalansen, försvinner symtomen. Målet med min behandling är att skapa harmoni och en väl fungerande dynamisk kropp.

Mitt arbetsområde är hela rörelseapparaten från käken via axlar, armar och rygg, till benen och fötterna. Syftet är att så långt det är möjligt normalisera funktionen där den är störd. Kroppen har en fantastisk självläkande förmåga. När man behandlar kroppen med kiropraktik så hjälper man kroppen att skapa en läkningsprocess så att kroppen själv kan bearbeta sina problem och läka ut.

Ibland är läkningstiden kort, sex till åtta veckor för akuta besvär, vid kroniska problem kan behandlingsperioden och läkningsprocessen vara upp till något år. Detta är givetvis relaterat till vilken typ av besvär man har och framför allt hur länge patienten haft ont.