Ju tidigare man går på behandling desto bättre, men det är i princip aldrig försent

Frågor & Svar

”Alla” kan egentligen gå till en kiropraktor. Allt från små barn till gamla människor. Dock finns det vissa tillstånd som inte bör behandlas av kiropraktor, så kallade kontraindikationer. Till dessa hör pågående cancersjukdom, liksom andra svårare tillstånd eller sjukdomar. Symtomen från rörelseapparaten, t ex från rygg och nacke, kan i dessa fall vara relaterade till sjukdomen eller tillståndet.

Detta är den huvudsakliga orsaken till att anamnesen, d v s de inledande frågorna som ställs vid det första behandlingstillfället, är så viktiga.

Helst när man upplever att kroppen inte längre fungerar som den gjort tidigare, men i vilket fall senast när man får ont någonstans i rörelseapparaten. Man måste komma ihåg att smärtan för kroppen är något positivt då smärtan är en signal som talar om att något är fel. Ju tidigare man går på behandling desto bättre, men det är i princip aldrig försent! Det går mycket bra att behandla även kroniska problem. Dock måste man i dessa fall räkna med en betydligt längre behandlingsperiod.

Många människor tror att en kiropraktor ”bara” behandlar ryggont och nackspärr, men på Rygghälsan behandlas med framgång även whiplashskador, käkleds-problematik och specifika ledproblem gällande exempelvis knän, axlar, armbågar och även stukningar.

Ja! En stukad handled eller fotled kan ofta behandlas med mycket gott resultat, även i det akuta läget. En stukad fot som inte åtgärdas leder till ett förändrat rörelsemönster, vilket på sikt kommer påverka kroppen negativt.

Detta leder kompensatoriskt till symtom i form av smärta eller annat obehag någon annanstans, kanske 10 år senare. Smärtan som stukningen orsakade i det akuta läget har försvunnit för länge sedan, men kroppens fantastiska förmåga att anpassa sig leder till kompensationer som framkallar symtom på annat ställe i kroppen.

Har du haft långvariga problem så får du räkna med en behandlingsperiod från några månader upp till ett par år. Akuta besvär behandlas ofta framgångsrikt på något enstaka tillfälle. När problemen kräver en längre behandlingsperiod, börjar man med behandling någon gång i veckan och när kroppen svarar positivt, så utökar man succesivt behandlingsintervallet. De första behandlingarna ger ofta träningsvärk då kroppen tvingas ändra rörelsemönster som kanske påverkat kroppen negativt under decennier.  

På längre sikt handlar behandlingen om att hjälpa kroppen att läka ut, och i detta läge kanske man bara träffar terapeuten varannan månad. Nu klarar kroppen till stor del själv att bearbeta sina besvär, och behandlingen syftar mer till att följa upp, så att man inte faller tillbaka i gamla beteenden.

Under behandlingens gång förändras ofta symtombilden, smärtan kan ändra karaktär, eller flytta sig. Detta är positivt, ett tecken på att kroppen själv börjat bearbeta sina besvär.

Alla patienter får rekommendationer om egna övningar och beteendemönster att jobba med hemma. Som exempel kan nämnas olika stretchövningar eller förändringar i vardagen som syftar till att skapa förutsättningar för ett bättre, mer naturligt rörelsemönster i kroppen.

Man börjar med en så kallad anamnes, som är latin för sjukdomshistoria. Under denna ställer jag frågor om tidigare skador, operationer, olika tillstånd som huvudvärk, frakturer och sjukdomar mm. Anamnesen är det absolut viktigaste verktyget innan man påbörjar behandlingen av en patient. Den är till för att utesluta eventuella kontraindikationer, vilket betyder tillstånd som inte ska behandlas av en kiropraktor. Anamnesen är viktig och avgörande för patientsäkerheten.

Därefter går man vidare för att reda ut vad problemet är idag, anledningen till att patienten söker hjälp. Man testar vid behov hur kroppen fungerar på olika sätt. När detta är klart påbörjas behandlingen.

Efter behandlingen är kroppen känslig, speciellt om man haft problem länge. Man bör undvika ansträngande aktiviteter som ex. tunga lyft och dåliga arbetsställningar den första tiden, individuellt hur länge. Kroppen måste ges en rimlig chans att läka ut. Ett bra uttryck i sammanhanget är ”aktiv vila”, vilket betyder att det är bra att röra på sig för att hålla igång cirkulationen och därmed läkningsprocessen, men man ska undvika att anstränga sig.

Träning ska vara en odelat positiv upplevelse, vilket inte är fallet när kroppen inte fungerar tillfredsställande. Kroppen uppfattar i detta läge träningen som ett hot eller provokation, vilket förvärrar tillståndet. Många patienter intygar också att träning framkallar ökad smärta, under och eller efter passet.

Man ska inte se denna typ av behandling som en kostnad utan som en investering i sin egen hälsa. Man betalar för att få möjlighet att må bättre.

Avgiften för nybesök är 800 SEK, därefter bokade återbesök debiteras 700 SEK.

Avgiften för enstaka besök efter nybesök är 750 SEK.