Målet med kiropraktisk behandling är att skapa harmoni och en väl fungerande dynamisk kropp

Stretching

Ingen muskel är längre än sitt kortaste funktionella läge. Detta kan medföra stelhet och smärta. När kroppen lärt sig att acceptera ett onaturligt beteendemönster som normalt, så anpassar sig även muskulaturen och man upplever en gradvis försämrad rörlighet.

Denna behandling strävar efter att sträcka ut för korta muskler för att på sätt få förbättrad rörlighet och en mer balanserad funktion i kroppen. Dock måste det påpekas, att det för mig inte handlar om generell stretching, utan syftet är att identifiera vilka muskler som blivit för korta, och sedan stretcha enbart dessa.